Nhân Viên Giáo Xứ

 Chức VụDanh XưngĐiện Thoại
Linh MụcCha XứCharles Phạm Đức SinhO(919) 307-4023
C(530) 360-8069
Hội Đồng Mục VụTrưởng BanNguyễn H. Dzũng(919) 602-5559
Phó Ban - Nội VụCao Đ. Tiến(919) 593-1755
Phó Ban - Ngoại VụNguyễn T. Bình(919) 607-0981
Hội Đồng Tài ChánhTrưởng BanĐan Thanh(919) 274-2849
Phó BanAshley Lan(919) 434-9014
Thư KýNguyễn B. Yến(919) 924-6227
Các Ban NgànhBan Thừa Tác Viên Thánh ThểNguyễn Hiển(919) 369-3333
Ban Giúp Lễ/Lễ NghiCao Tâm(919) 800-1068
Ban Lời ChúaBác Lê Văn Phi(919) 455-8938
Đoàn Thiếu Nhi Thánh ThểTr. Mary Nguyễn Trinh(804) 873-5711
Đoàn Liên Minh Thánh TâmCao Đức Tiến(919) 593-1755
Ca Đoàn CeciliaPhạm Q. Vinh(919) 491-2462
Ca Đoàn Ave MariaNguyễn V. Bình(919) 271-9652
Ca Đoàn Thiếu NhiVũ Hữu Hinh(919) 607-6220
Hội Các Bà Mẹ Công GiáoNguyễn K. Oanh(919) 649-7456
Hội Bác ÁiAC. Nguyễn Hiển+Tú(919) 369-3333
Ban Giáo DụcNguyễn T. Bình(919) 607-0981
Ban Giáo LýTrần Tùng(919) 637-0699
Ban Việt NgữCao Kim Trinh(919) 457-6401
Ban Kinh TàiNguyễn Q. Tuấn(919) 434-1957
Ban Kiến ThiếtNguyễn T. Sơn(919) 600-4500
Ban Điện/Âm ThanhNguyễn H. Dzũng(919) 602-5559
Ban Trật TựNgô Chí Quân(919) 389-4559