Nhân Viên Giáo Xứ

 Chức VụDanh XưngĐiện Thoại
Linh MụcCha XứMartin Trần Văn BảnO(919)-307-4023
C(919)-757-5396
Hội Đồng Mục VụTrưởng BanNguyễn H. Dzũng(919) 602-5559
Phó Ban - Nội VụCao Đ. Tiến(919) 593-1755
Phó Ban - Ngoại VụNguyễn T. Bình(919) 607-0981
Hội Đồng Tài ChánhTrưởng BanĐan Thanh(919) 274-2849
Phó BanAshley Lan(919) 434-9014
Thư KýNguyễn B. Yến(919) 924-6227
Các Ban NgànhBan Thừa Tác Viên Thánh ThểNguyễn Hiển(919) 369-3333
Ban Giúp Lễ/Lễ NghiCao Tâm(919) 800-1068
Ban Lời ChúaVũ Ngọc Thái(919)-757-5194
Đoàn Thiếu Nhi Thánh ThểNguyễn Khoa Korry(919)-961-9811
Đoàn Liên Minh Thánh TâmPhạm Bá Lộc(919)-527-9660
Ca Đoàn CeciliaPhạm Q. Vinh(919) 491-2462
Ca Đoàn Ave MariaTrần Quang(919)-272-3639
Ca Đoàn Thiếu NhiVũ Hữu Hinh(919) 607-6220
Hội Các Bà Mẹ Công GiáoNguyễn K. Oanh(919) 649-7456
Hội Bác ÁiAC. Nguyễn Hiển+Tú(919) 369-3333
Ban Giáo DụcNguyễn T. Bình(919) 607-0981
Ban Giáo LýHoàng Thục Vi(919)-757-6895
Ban Việt NgữCao Kim Trinh(919) 457-6401
Ban Kinh Tài
Ban Kiến Thiết
Ban Kỹ ThuậtTrịnh Tâm(336)-964-2074
Ban Trật TựNgô Chí Quân(919) 389-4559
Hôi Phụ HuynhHuệ Trần(919)-274-8236