Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Trực tuyến Thánh Lễ 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Livestream 10:45am Mass for Sunday October 25, 2020.

www.youtube.com/watch?v=ZlPXG_dz64U&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

10/25/2020

Trực tuyến Thánh Lễ 8:30 sáng Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020. Livestream 8:30am Mass for Sunday October 25, 2020.
www.youtube.com/watch?v=3uDMrFi-XyE&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

10/25/2020

Video image

Trực tuyến Thánh Lễ 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Livestream 10:45am Mass for Sunday October 18, 2020.

www.youtube.com/watch?v=-5vCixd2-7o&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

10/17/2020

Video image

Trực tuyến Thánh Lễ 8:30 sáng Chúa Nhật ngày 18 tháng 10 năm 2020. Livestream 8:30am Mass for Sunday October 18, 2020.
www.youtube.com/watch?v=IyfZkxZGfvo&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

10/17/2020

Video image

Thông báo về chương trình Thánh Lễ Chúa Nhật sáng mai ngày 18 tháng 10 năm 2020

Vì lý do thời tiết, Cha sẽ dâng lễ 8:30 và 10:45 trong nhà thờ và Giáo xứ sẽ mở thêm chỗ ngồi trong nhà hội. Đồng thời ban kỹ thuật cũng sẽ trực tuyến online cả hai lễ. Ngoài ra, cũng xin thưa với quý vị, có lẽ vì anh chị em nhường nhau cho nên tuần vừa qua trong nhà hội dư hơn 50 chỗ ngồi...Xin kính báo và kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự.

Due to the weather, both 8:30am and 10:45am Masses will be celebrated in the sanctuary and also livestream. Seating is available in the sanctuary and the Fellowship Hall on the first come first serve basis. Thank you.
... See MoreSee Less

10/17/2020

Thông báo về chương trình Thánh Lễ Chúa Nhật sáng mai ngày 18 tháng 10 năm 2020

Vì lý do thời tiết, Cha sẽ dâng lễ 8:30 và 10:45 trong nhà thờ và Giáo xứ sẽ mở thêm chỗ ngồi trong nhà hội. Đồng thời ban kỹ thuật cũng sẽ trực tuyến online cả hai lễ. Ngoài ra, cũng xin thưa với quý vị, có lẽ vì anh chị em nhường nhau cho nên tuần vừa qua trong nhà hội dư hơn 50 chỗ ngồi...Xin kính báo và kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự.

Due to the weather, both 8:30am and 10:45am Masses will be celebrated in the sanctuary and also livestream. Seating is available in the sanctuary and the Fellowship Hall on the first come first serve basis. Thank you.
Load more