Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên ngày 9 tháng 8 năm 2020 lúc 10 giờ sáng. Thánh Lễ cũng sẽ được live trên Facebook - Livestream Mass 19th Sunday in Ordinary Time August 9, 2020 at 10AM. Mass will also be live on Facebook.

www.youtube.com/watch?v=eDuGNFs22F0&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

08/09/2020

Video image

Thánh Lễ An Táng Cho Cụ Bà Maria Trương Thị Hạt

www.youtube.com/watch?v=PW6EdEzdau0&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

08/08/2020

Video image

Chương Trình Lễ An Táng Cho Cụ Bà Maria Trương Thị Hạt

www.youtube.com/watch?v=PW6EdEzdau0&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

08/06/2020

Chương Trình Lễ An Táng Cho Cụ Bà Maria Trương Thị Hạt

https://www.youtube.com/watch?v=PW6EdEzdau0&feature=youtu.beImage attachment

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên ngày 2 tháng 8 năm 2020 lúc 10 giờ sáng. Thánh Lễ cũng sẽ được live trên Facebook - Livestream Mass 18th Sunday in Ordinary Time August 2, 2020 at 10AM. Mass will also be live on Facebook.

www.youtube.com/watch?v=2Zi8MIvGPsw&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

08/02/2020

Video image
Load more