Thông Tin Mới

Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục: Năm nay là năm kỷ niệm 25 năm linh mục của cha Thanh và cha Chánh Xứ. Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019. Sau Thánh Lễ có tiệc mừng. Kính mời toàn thể giáo dân trong và ngoài Giáo Xứ đến tham dự đông đủ. Lưu ý, sẽ không có Thánh Lễ lúc 8:30 và 10:45 sáng vào ngày này.

25th Priest Ordination Anniversary: This year marks a major milestone - the 25th ordination anniversay to the priesthood for Fr. Thanh and Fr. Bản. Thanksgiving Mass will be celebrated on Sunday June 16, 2019 at 10AM followed by a reception. All members and non-members are cordially invited. Please note this is the only Mass for this Sunday.
... See MoreSee Less

06/10/2019

Tạ Ơn 25 Năm Linh Mục: Năm nay là năm kỷ niệm 25 năm linh mục của cha Thanh và cha Chánh Xứ. Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019. Sau Thánh Lễ có tiệc mừng.  Kính mời toàn thể giáo dân trong và ngoài Giáo Xứ đến tham dự đông đủ. Lưu ý, sẽ không có Thánh Lễ lúc 8:30 và 10:45 sáng vào ngày này. 

25th Priest Ordination Anniversary: This year marks a major milestone - the 25th ordination anniversay to the priesthood for Fr. Thanh and Fr. Bản. Thanksgiving Mass will be celebrated on Sunday June 16, 2019 at 10AM followed by a reception. All members and non-members are cordially invited. Please note this is the only Mass for this Sunday.

 

Comment on Facebook

Muon doi ta on chua va me ban Hong an cho 2 cha, chuc mung 25 nam hong an Thanh hien linh muc cua cha....

Con ta ơn chúa xin chúa ban hồng ân tra ̀n về với hai cha

Kính chúc mừng 25 năm Hổng Ân Thánh Hiến Linh Mục Cha Bản

Tạ Ơn Chúa Tất cả là hồng ân . Chúc Mừng 2 Cha

👏❤️

+ View previous comments

Trân trọng kính mời thành viên của Giáo Xứ cũng như bạn bè. Xin xem flyer để ghi danh. All members and non-members are invited to attend. Please see the flyer for registration. ... See MoreSee Less

06/10/2019

Trân trọng kính mời thành viên của Giáo Xứ cũng như bạn bè. Xin xem flyer để ghi danh. All members and non-members are invited to attend. Please see the flyer for registration.
Load more