Category: Thông Tin Mới

Thông Tin Mới

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trởi: Lễ vọng vào thứ 4 ngày 14 tháng 8 lúc 8 giờ tối. Lễ mừng kính vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 lúc 8 giờ tối.

Feast of the Assuption of Mary: Vigil Mass on Wednesday August 14 at 8pm, Mass on Thursday August 15 at 8pm.
... See MoreSee Less

08/13/2019

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trởi: Lễ vọng vào thứ 4 ngày 14 tháng 8 lúc 8 giờ tối. Lễ mừng kính vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 lúc 8 giờ tối. 

Feast of the Assuption of Mary: Vigil Mass on Wednesday August 14 at 8pm, Mass on Thursday August 15 at 8pm.

 

Comment on Facebook

Ong ba anh chi em nao khong di toi thu5 duoc.sang thu 5.vao luc 8:sang cung co le

Thông báo: Chúa Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng.

There is only one Mass on Sunday August 4, 2019 at 10AM.
... See MoreSee Less

08/03/2019

Thông báo: Chúa Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng. 

There is only one Mass on Sunday August 4, 2019 at 10AM.
Load more