Category: Thông Tin Mới

Thông Tin Mới

Tuy thời tiết xấu, Giáo Xứ vẫn có các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật như thường lệ. Nếu thuận tiện và an toàn, xin kính mời quý gia đình (và các em thiếu nhi) đến tham dự, để cám ơn Chúa đã ban muôn ơn lành trong tuẩn qua, cầu nguyện cho Giáo Hội, bình an cho thế giới, và xin muôn ơn lành cho mọi người trong tuần tới. Nếu thấy nguy hiểm, xin quý gia đình ở nhà và dâng 50 chục kinh Mân Côi với nhau. Lưu ý: Ban nhà bếp sẽ không phục vụ vào ngày mai.

Masses will be celebrated on normal schedule on Sunday December 9, 2018. All are invited to come. However if it deems not safe, you and your family are advised to stay home and to pray a 5 decades rosary together. Note: La Vang kitchen will not be serving tomorrow.
... See MoreSee Less

12/08/2018

Tuy thời tiết xấu, Giáo Xứ vẫn có các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật như thường lệ. Nếu thuận tiện và an toàn, xin kính mời quý gia đình (và các em thiếu nhi) đến tham dự, để cám ơn Chúa đã ban muôn ơn lành trong tuẩn qua, cầu nguyện cho Giáo Hội, bình an cho thế giới, và xin muôn ơn lành cho mọi người trong tuần tới. Nếu thấy nguy hiểm, xin quý gia đình ở nhà và dâng 50 chục kinh Mân Côi với nhau. Lưu ý: Ban nhà bếp sẽ không phục vụ vào ngày mai. 

Masses will be celebrated on normal schedule on Sunday December 9, 2018. All are invited to come. However if it deems not safe, you and your family are advised to stay home and to pray a 5 decades rosary together. Note: La Vang kitchen will not be serving tomorrow.

Trường sẽ không có các lớp Việt Ngữ, Giáo Lý, và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018.

There will be no Vietnamese language and Faith Formation classes, or VEYM activities on Sunday December 9, 2018.
... See MoreSee Less

12/08/2018

Trường sẽ không có các lớp Việt Ngữ, Giáo Lý, và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 12 năm 2018. 

There will be no Vietnamese language and Faith Formation classes, or VEYM activities on Sunday December 9, 2018.

Chương trình hoà giải mùa Vọng - Advent Penance Service

Để chuẩn bị mừng Chúa Hài Đồng, Giáo Xứ sẽ có quý linh mục đến giúp hoà giải vào thứ 4 ngày 12 tháng 12 năm 2018. Nghi thức thống hối bắt đầu lúc 6:40 chiều. Sau đó, cha Thanh và cha xứ sẽ giúp bằng tiếng Việt bắt đầu từ 7 giờ tối. Quý cha Mỹ bắt đầu từ 8 giờ tối.

The parish will celebrate the Sacrament of Reconciliation at our Advent Penance Service on Wednesday December 12, 2018. The service will begin at 6:40PM. Fr. Thanh and our pastor will hear reconciliation in Vietnamese starting at 7PM and other priests in English starting at 8PM.
... See MoreSee Less

12/08/2018

Chương trình hoà giải mùa Vọng - Advent Penance Service

Để chuẩn bị mừng Chúa Hài Đồng, Giáo Xứ sẽ có quý linh mục đến giúp  hoà giải vào thứ 4 ngày 12 tháng 12 năm 2018. Nghi thức thống hối bắt đầu lúc 6:40 chiều. Sau đó, cha Thanh và cha xứ sẽ giúp bằng tiếng Việt bắt đầu từ 7 giờ tối. Quý cha Mỹ bắt đầu từ 8 giờ tối. 

The parish will celebrate the Sacrament of Reconciliation at our Advent Penance Service on Wednesday December 12, 2018. The service will begin at 6:40PM. Fr. Thanh and our pastor will hear reconciliation in Vietnamese starting at 7PM and other priests in English starting at 8PM.

 

Comment on Facebook

Xin ban nao viet Chu linh muc sai Sua LAI CHU do nhe co cac linh muc nay moi dung chu ko phai linh luc nay nhe cam on ban

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Thứ 7 ngày 8 tháng 12 năm 2018 lúc 8 giờ tối

Feast of the Immaculate Conception: Mass on Saturday December 8, 2018 at 8PM
... See MoreSee Less

12/04/2018

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Thứ 7 ngày 8 tháng 12 năm 2018 lúc 8 giờ tối

Feast of the Immaculate Conception: Mass on Saturday December 8, 2018 at 8PM

Trường CTTĐVN sẽ đóng cửa vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018, để mừng lễ Tạ Ơn.

Vietnamese Martyrs School will be closed on Sunday November 25, 2018 for Thanksgiving break.
... See MoreSee Less

11/20/2018

Trường CTTĐVN sẽ đóng cửa vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018, để mừng lễ Tạ Ơn. 

Vietnamese Martyrs School will be closed on Sunday November 25, 2018 for Thanksgiving break.
Load more