Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN QUA YOUTUBE CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - LIVESTREAM MASS FEAST OF THE HOLY SPIRIT - MAY 31, 2020 AT 10AM.

THÁNH LỄ CŨNG ĐƯỢC LIVE TRÊN FACEBOOK. MASS WILL ALSO BE LIVE ON FACEBOOK.

www.youtube.com/watch?v=XhJC6nflFag&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

05/31/2020

Video image

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN (QUA YOUTUBE) CHÚA NHẬT THỨ 7 MÙA PHỤC SINH - LIVESTREAM MASS FOR 7TH SUNDAY OF EASTER - MAY 24, 2020 AT 10AM.

THÁNH LỄ CŨNG ĐƯỢC LIVE TRÊN FACEBOOK. MASS WILL ALSO BE LIVE ON FACEBOOK.

www.youtube.com/watch?v=-u6EKdRaPnM&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

05/24/2020

Video image

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN (QUA YOUTUBE) CHÚA NHẬT THỨ 6 MÙA PHỤC SINH - LIVESTREAM MASS FOR 6TH SUNDAY OF EASTER - MAY 17, 2020 AT 10AM.

THÁNH LỄ CŨNG ĐƯỢC LIVE TRÊN FACEBOOK. MASS WILL ALSO BE LIVE ON FACEBOOK.

www.youtube.com/watch?v=j7-iNGrT_sE&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

05/16/2020

Video image

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH ... See MoreSee Less

05/10/2020

Video image

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH ... See MoreSee Less

05/03/2020

Video image
Load more