Thông Tin Mới

Daytime Saving:

Xin nhớ vặn đồng hồ xuống một giờ trước khi đi ngủ tối nay thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Remember to set the clock back one hour before going to bed tonight Saturday November 3, 2018.
... See MoreSee Less

11/03/2018

Daytime Saving: 

Xin nhớ vặn đồng hồ xuống một giờ trước khi đi ngủ tối nay thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018. 

Remember to set the clock back one hour before going to bed tonight Saturday November 3, 2018.

- Thứ 4, ngày 31 tháng 10 năm 2018, Lễ Vọng lúc 8 giờ tối
- Thứ 5, ngày 1 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Thánh lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Lễ cầu nguyện cho các Đẳng lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018, Lễ 8 giờ sáng. Sau Lễ đi viếng nghĩa trang.
... See MoreSee Less

10/29/2018

- Thứ 4, ngày 31 tháng 10 năm 2018, Lễ Vọng lúc 8 giờ tối
- Thứ 5, ngày 1 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Thánh lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Lễ cầu nguyện cho các Đẳng lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018, Lễ 8 giờ sáng. Sau Lễ đi viếng nghĩa trang.

Trân trọng giới thiệu Hội Đồng Mục Vụ mới, nhiệm kỳ từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021:

- Trưởng Ban: Anh Nguyễn Hữu Dzũng
- Phó Nội Vụ: Anh Vũ Ngọc Thái
- Phó Ngoại Vụ: Anh: Nguyễn Thanh Bình
- Thư Ký: Cô Hoàng Thục Vi

Kính chúc mừng quý anh chị. Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn dìu dắt và chúc lành cho quý anh chị và gia đình.

Giáo xứ rất biết ơn anh cựu Phó Nội Vụ Cao Đức Tiến, và chị cựu Thư Ký Nguyễn Bạch Yến đã hy hinh phục vụ giáo xứ trong những năm qua. Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành trên anh chị và gia đình, và ban cho được hăng say tiếp tục cộng tác với giáo xứ trong khả năng và hoàn cảnh của anh chị.

Congratulations to the new Pastoral Council for a term from October 2018 through October 2021. May God and Our Lady of La Vang bless you and your loved ones with guidance, good health, peace, and love.

The parish would like to thank the former Vice-chair Mr. Cao Duc Tien and Secretary Mrs. Nguyen Bach Yen for your tireless service in the past few years. May God and Our Lady of La Vang bless you and your family abundantly and give you new zeal to serve in other ministries in the parish.
... See MoreSee Less

10/24/2018

Trân trọng giới thiệu Hội Đồng Mục Vụ mới, nhiệm kỳ từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021: 

- Trưởng Ban: Anh Nguyễn Hữu Dzũng
- Phó Nội Vụ: Anh Vũ Ngọc Thái
- Phó Ngoại Vụ: Anh: Nguyễn Thanh Bình
- Thư Ký: Cô Hoàng Thục Vi

Kính chúc mừng quý anh chị. Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn dìu dắt và chúc lành cho quý anh chị và gia đình. 

Giáo xứ rất biết ơn anh cựu Phó Nội Vụ Cao Đức Tiến, và chị cựu Thư Ký Nguyễn Bạch Yến đã hy hinh phục vụ giáo xứ trong những năm qua. Xin Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn chúc lành trên anh chị và gia đình, và ban cho được hăng say tiếp tục cộng tác với giáo xứ trong khả năng và hoàn cảnh của anh chị.

Congratulations to the new Pastoral Council for a term from October 2018 through October 2021.  May God and Our Lady of La Vang bless you and your loved ones with guidance, good health, peace, and love.  

The parish would like to thank the former Vice-chair Mr. Cao Duc Tien and Secretary Mrs. Nguyen Bach Yen for your tireless service in the past few years. May God and Our Lady of La Vang bless you and your family abundantly and give you new zeal to serve in other ministries in the parish.

Cha Quản Hạt Raleigh, Đức Ông Jeffrey Ingham, cha xứ nhà thờ Thánh Giu-se sẽ chủ tế Thánh Lễ Bổ Nhiệm cho cha Matin Trần Văn Bản là cha xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh, NC, vào thứ 7 ngảy 27 tháng 10 năm 2018 lúc 8 giờ tối. Xin quý gia đình tham gia đông đủ để cầu nguyện cho cha xứ mới. Sau lễ có tiệc trà. Kính mời.

Monsignor Jeffrey Ingham, Pastor of St Joseph Catholic Church will be the principal celebrant for the Installation Mass of Fr. Martin Ban Van Tran as the new pastor of Our Lady of La Vang Parish on Saturday October 27, 2018 at 8PM. All are cordially invited to come celebrate and pray for our new pastor. Celebration is right after Mass.
... See MoreSee Less

10/24/2018

Cha Quản Hạt Raleigh, Đức Ông Jeffrey Ingham, cha xứ nhà thờ Thánh Giu-se sẽ chủ tế Thánh Lễ Bổ Nhiệm cho cha Matin Trần Văn Bản là cha xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh, NC, vào thứ 7 ngảy 27 tháng 10 năm 2018 lúc 8 giờ tối. Xin quý gia đình tham gia đông đủ để cầu nguyện cho cha xứ mới. Sau lễ có tiệc trà. Kính mời. 

Monsignor Jeffrey Ingham, Pastor of St Joseph Catholic Church will be the principal celebrant for the Installation Mass of Fr. Martin Ban Van Tran as the new pastor of Our Lady of La Vang Parish on Saturday October 27, 2018 at 8PM. All are cordially invited to come celebrate and pray for our new pastor. Celebration is right after Mass.

 

Comment on Facebook

Kính chúc mừng Cha Mảtin Bản quay trở lại nhiệm sở Cha xứ

Hôm nay là đúng một năm kỷ niệm ngày Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại Raleigh NC hân hoan mừng Lễ Cung Hiến Thánh Đường. Chúng ta cùng nhau dành đôi phút trong ngày hiệp lời cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ La Vang, cùng xin cầu nguyện đặc biệt cho quý cha, quý thầy, quý ân nhân, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Xứ. Xin cũng xin tiếp tục cầu nguyện, để tất cả mọi người chúng ta, biết hy sinh dâng lên Chúa những của lễ của riêng mình, hầu góp phần tiếp tục xây dựng Giáo Xứ thân thương, để làm sáng danh Chúa và mang tình yêu của Ngài đến cho muôn người. Kính chúc mừng và cảm tạ!

Today marks the first anniversary of the Dedication Mass of Our Lady of La Vang Catholic Church in the Diocese of Raleigh NC. All parishioners are invited to give praise and thanks to our Lord Jesus Christ and Our Lady of La Vang and to pray for all priests, deacon, benefactors, and parishioners who might have served the parish. Kindly continue to pray for all of us to be willing to offer our time, talents, and resources to help build our beloved parish for the glory of God and to bring His Love to all. Congrats!
... See MoreSee Less

10/15/2018

Hôm nay là đúng một năm kỷ niệm ngày Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại Raleigh NC hân hoan mừng Lễ Cung Hiến Thánh Đường. Chúng ta cùng nhau dành đôi phút trong ngày hiệp lời cầu nguyện để cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ La Vang, cùng xin cầu nguyện đặc biệt cho quý cha, quý thầy, quý ân nhân, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Xứ. Xin cũng xin tiếp tục cầu nguyện, để tất cả mọi người chúng ta, biết hy sinh dâng lên Chúa những của lễ của riêng mình, hầu góp phần tiếp tục xây dựng Giáo Xứ thân thương, để làm sáng danh Chúa và mang tình yêu của Ngài đến cho muôn người. Kính chúc mừng và cảm tạ!

Today marks the first anniversary of the Dedication Mass of Our Lady of La Vang Catholic Church in the Diocese of Raleigh NC. All parishioners are invited to give praise and thanks to our Lord Jesus Christ and Our Lady of La Vang and to pray for all priests, deacon, benefactors, and parishioners who might have served the parish. Kindly continue to pray for all of us to be willing to offer our time, talents, and resources to help build our beloved parish for the glory of God and to bring His Love to all. Congrats!
Load more