Thông Tin Mới

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 3 năm 2019: Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. Sẽ không có Thánh Lễ ban sáng vào ngày này.

Ash Wednesday March 6, 2019: Mass at 8PM. There will be no morning Mass on this day.
... See MoreSee Less

03/04/2019

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 3 năm 2019: Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. Sẽ không có Thánh Lễ ban sáng vào ngày này. 

Ash Wednesday March 6, 2019: Mass at 8PM. There will be no morning Mass on this day.

Chương trình chia sẻ Lời Chúa vào các ngày thứ 6 từ 8-9:30 tối, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc ngày 12 tháng 4 năm 2019. Chương trinh sẽ do thầy phó tể Hoàng hướng dẫn. Những ai muốn tham gia, xin liên lạc với chị Trần Tú. ... See MoreSee Less

02/26/2019

Chương trình chia sẻ Lời Chúa vào các ngày thứ 6 từ 8-9:30 tối, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc ngày 12 tháng 4 năm 2019. Chương trinh sẽ do thầy phó tể Hoàng hướng dẫn. Những ai muốn tham gia, xin liên lạc với chị Trần Tú.

Mass and Sunday School Schedule For Saturday February 9 and Sunday February 10, 2019

Mass will be celebrated on Saturday at 8PM and on Sunday at 10AM. Please note, there will be only one Mass for this Sunday.

Vietnamese Martyrs School will be closed on Sunday February 10, 2019. No Vietnamese language, Faith Formation, and VEYM program.
... See MoreSee Less

02/09/2019

Mass and Sunday School Schedule For Saturday February 9 and Sunday February 10, 2019

Mass will be celebrated on Saturday at 8PM and on Sunday at 10AM. Please note, there will be only one Mass for this Sunday. 

Vietnamese Martyrs School will be closed on Sunday February 10, 2019. No Vietnamese language, Faith Formation, and VEYM program.
Load more