Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Thánh Lễ trực tuyến lúc 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Livestream 10:45am Mass for Sunday April 11, 2021.

www.youtube.com/watch?v=Xn8gku3YOnc
... See MoreSee Less

04/10/2021

Video image

Xin Chúa Phục Sinh ban xuống trên mọi người niềm vui của mùa Phục Sinh, với đầy tràn an bình, hạnh phúc, và thánh đức.

May the Risen Lord bless every one with great joy of the Holy Season, peace, happiness, and sacred love.
... See MoreSee Less

04/04/2021

Xin Chúa Phục Sinh ban xuống trên mọi người niềm vui của mùa Phục Sinh, với đầy tràn an bình, hạnh phúc, và thánh đức. 

May the Risen Lord bless every one with great joy of the Holy Season, peace, happiness, and sacred love.

Đại Lễ Phục Sinh trực tuyến lúc 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021. Easter Sunday Mass livestream on Sunday April 4, 2021 at 10:45PM.

www.youtube.com/watch?v=M3F4BdxnrIc
... See MoreSee Less

04/03/2021

Video image

Đại Lễ Phục Sinh trực tuyến lúc 8:30 sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021. Easter Sunday Mass livestream on Sunday April 4, 2021 at 8:30PM.

www.youtube.com/watch?v=ofrrY46PI08
... See MoreSee Less

04/03/2021

Video image

Lễ Vọng Phục Sinh trực tuyến lúc 8 giờ tối thứ 7 ngày 3 tháng 4 năm 2021. Easter Vigil Mass livestream on Saturday April 3, 2021 at 8PM.

www.youtube.com/watch?v=yeNqdXtJ7YM
... See MoreSee Less

04/03/2021

Video image
Load more