Thông Tin Mới

Chương Trình Tuần Thánh:
- Thứ 5: Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. Sau đó chầu Thánh Thể, tiếng Việt trong hội trường, tiếng Anh ở nhà nguyện.
- Thư 6: Ngắm đứng lúc 6 giờ chiều. Nghi thức lúc 8 giờ tối. Sau đó đi đàng Thánh Giá, tiếng Việt ở nhà thờ, tiếng anh trong hội trường.
- Thứ 7: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối.
- Chúa Nhật: Đại Lễ Phục Sinh lúc 10 giờ sáng. Sau Lễ có chương trình lượm trứng. Ban nhà bếp có phục vụ các món ăn thuần tuý.

Holy Week Schedule:
- Holy Thursday: Mass of the Lord's Supper at 8PM followed by Eucharistic adoration - Vietnamese in the Fellowship hall and English in the Chapel.
- Good Friday: Service of the Lord's Passion at 8PM followed by Stations of the Cross - Vietnamese in the sanctuary and English in the Fellowship hall.
- Holy Saturday: Easter Vigil Mass at 8PM.
- Easter Sunday: Mass at 10AM. Right after Mass, eggs hunt. Traditional Vietnamese foods are available.
... See MoreSee Less

04/16/2019

Chương Trình Tuần Thánh: 
- Thứ 5: Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. Sau đó chầu Thánh Thể, tiếng Việt trong hội trường, tiếng Anh ở nhà nguyện.
- Thư 6: Ngắm đứng lúc 6 giờ chiều. Nghi thức lúc 8 giờ tối. Sau đó đi đàng Thánh Giá, tiếng Việt ở nhà thờ, tiếng anh trong hội trường.
- Thứ 7: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối.
- Chúa Nhật: Đại Lễ Phục Sinh lúc 10 giờ sáng. Sau Lễ có chương trình lượm trứng. Ban nhà bếp có phục vụ các món ăn thuần tuý. 

Holy Week Schedule: 
- Holy Thursday: Mass of the Lords Supper at 8PM followed by Eucharistic adoration - Vietnamese in the Fellowship hall and English in the Chapel. 
- Good Friday:  Service of the Lords Passion at 8PM followed by Stations of the Cross - Vietnamese in the sanctuary and English in the Fellowship hall.
- Holy Saturday: Easter Vigil Mass at 8PM. 
- Easter Sunday: Mass at 10AM. Right after Mass, eggs hunt. Traditional Vietnamese foods are available.

Tĩnh Tâm Mùa Chay: Tối thứ 6 dành cho các em từ lớp 6 trở lên. Thứ 7 dành cho người lớn.

Lenten Retreat: Friday night for all youth from 6th grade and up. Saturday for all adults.
... See MoreSee Less

04/01/2019

Tĩnh Tâm Mùa Chay: Tối thứ 6 dành cho các em từ lớp 6 trở lên. Thứ 7 dành cho người lớn. 

Lenten Retreat: Friday night for all youth from 6th grade and up. Saturday for all adults.

Giải Tội Mùa Chay: Thứ 4 ngày 3 tháng 4 năm 2019, quý cha người Mỹ, cùng với cha Thanh, và cha Xứ sẽ ban Bí Tích Hoà Giải bắt đầu từ lúc 7 giờ tối.

Sacrament of Reconcilliation: Wednesday April 3, 2019 at 7PM. Our guest priests, Fr. Thanh, and Fr. Martin will help with the service.
... See MoreSee Less

04/01/2019

Giải Tội Mùa Chay: Thứ 4 ngày 3 tháng 4 năm 2019, quý cha người Mỹ, cùng với cha Thanh, và cha Xứ sẽ ban Bí Tích Hoà Giải bắt đầu từ lúc 7 giờ tối.

Sacrament of Reconcilliation: Wednesday April 3, 2019 at 7PM. Our guest priests, Fr. Thanh, and Fr. Martin will help with the service.
Load more