Thông Tin Mới

Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Thứ 2 ngày 9 tháng 4 năm 2018 lúc 8 giờ tối.

Solemnity of the Annunciation of the Lord Mass: Monday April 9th, 2018 at 8PM
... See MoreSee Less

04/08/2018

Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Thứ 2 ngày 9 tháng 4 năm 2018 lúc 8 giờ tối. 

Solemnity of the Annunciation of the Lord Mass: Monday April 9th, 2018 at 8PM

Chương Trình Thánh Lễ và Nghi Thức Tuần Thánh:
- Thứ 5 lúc 8 giờ tối: Thánh Lễ, rửa chân, chầu Thánh Thể
- Thứ 6 lúc 8 giờ tối: Nghi thức thứ 6 Tuần Thánh, viếng đàng Thánh Giá
- Thứ 7 lúc 8 giờ tối: Thánh Lễ vọng Phục Sinh
- Chúa Nhật lúc 10 giờ sáng: Đại Lễ Phục Sinh. Tiệc mừng và lượm trứng ngay sau Thánh Lễ

Mass Schedule for Holy week:
- Holy Thursday @ 8PM: Mass, rite of washing of feet, adoration
- Good Friday @ 8PM: Liturgy of the Word, Stations of the Cross
- Saturday Vigil Mass @ 8PM
- Easter Sunday Mass @ 10AM. Celebration and eggs hunt right after Mass
... See MoreSee Less

03/26/2018

Chương Trình Thánh Lễ và Nghi Thức Tuần Thánh: 
- Thứ 5 lúc 8 giờ tối: Thánh Lễ, rửa chân, chầu Thánh Thể
- Thứ 6 lúc 8 giờ tối: Nghi thức thứ 6 Tuần Thánh, viếng đàng Thánh Giá 
- Thứ 7 lúc 8 giờ tối: Thánh Lễ vọng Phục Sinh
- Chúa Nhật lúc 10 giờ sáng: Đại Lễ Phục Sinh. Tiệc mừng và lượm trứng ngay sau Thánh Lễ

Mass Schedule for Holy week: 
- Holy Thursday @ 8PM: Mass, rite of washing of feet, adoration
- Good Friday @ 8PM: Liturgy of the Word, Stations of the Cross
- Saturday Vigil Mass @ 8PM
- Easter Sunday Mass @ 10AM. Celebration and eggs hunt right after Mass

 

Comment on Facebook

Anh Phi Nguyen

Thuy Nguyen..lể vn

Phép Hoà Giải mùa Chay: Thứ 5 ngày 22 tháng 3 năm 2018 lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, Raleigh, NC. Cha Chánh Xứ và một số cha khách người Mỹ phụ giúp.

Lenten Penance Service: Thursday March 22, 2018 at 7PM. Fr. Charles (cha Sinh) and a number of English speaking priests will be there to help.
... See MoreSee Less

03/20/2018

Phép Hoà Giải mùa Chay: Thứ 5 ngày 22 tháng 3 năm 2018 lúc 7 giờ tối tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, Raleigh, NC. Cha Chánh Xứ và một số cha khách người Mỹ phụ giúp. 

Lenten Penance Service: Thursday March 22, 2018 at 7PM. Fr. Charles (cha Sinh) and a number of English speaking priests will be there to help.

Lễ Thánh Giuse: Thứ 2, ngày 19 tháng 3 năm 2018, lúc 8 giờ tối.

Feast of St Joseph: Monday March 19, 2018 at 8PM.
... See MoreSee Less

03/19/2018

Lễ Thánh Giuse: Thứ 2, ngày 19 tháng 3 năm 2018, lúc 8 giờ tối. 

Feast of St Joseph: Monday March 19, 2018 at 8PM.
Load more