Thông Tin Mới

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 3 năm 2019: Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. Sẽ không có Thánh Lễ ban sáng vào ngày này.

Ash Wednesday March 6, 2019: Mass at 8PM. There will be no morning Mass on this day.
... See MoreSee Less

03/04/2019

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 3 năm 2019: Thánh Lễ lúc 8 giờ tối. Sẽ không có Thánh Lễ ban sáng vào ngày này. 

Ash Wednesday March 6, 2019: Mass at 8PM. There will be no morning Mass on this day.

Chương trình chia sẻ Lời Chúa vào các ngày thứ 6 từ 8-9:30 tối, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc ngày 12 tháng 4 năm 2019. Chương trinh sẽ do thầy phó tể Hoàng hướng dẫn. Những ai muốn tham gia, xin liên lạc với chị Trần Tú. ... See MoreSee Less

02/26/2019

Chương trình chia sẻ Lời Chúa vào các ngày thứ 6 từ 8-9:30 tối, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, kết thúc ngày 12 tháng 4 năm 2019. Chương trinh sẽ do thầy phó tể Hoàng hướng dẫn. Những ai muốn tham gia, xin liên lạc với chị Trần Tú.
Load more