Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh sẽ mừng kỷ niệm 2 năm ngày Lễ Cung Hiến Thánh Đường. Chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giở sáng. Sau đó là tiệc mừng. Kính mời toàn thể con chiên và quý thân hữu đến dâng Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa cho biết bao hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta và nguyện cầu cho Giáo Xứ luôn thăng tiến theo như thánh ý của Ngài.

The parish will celebrate the second anniversary of OLLV Church Dedication on Sunday October 13, 2019. There is only one Mass at 10AM followed by a celebration. All parishioners and friends are cordially invited to attend. Together we will give praise and thanks to the Lord for all the blessings and pray for the parish to continue to grow according to His will.
... See MoreSee Less

10/10/2019

Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Raleigh sẽ mừng kỷ niệm 2 năm ngày Lễ Cung Hiến Thánh Đường. Chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giở sáng. Sau đó là tiệc mừng. Kính mời toàn thể con chiên và quý thân hữu đến dâng Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa cho biết bao hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta và nguyện cầu cho Giáo Xứ luôn thăng tiến theo như thánh ý của Ngài. 

The parish will celebrate the second anniversary of OLLV Church Dedication on Sunday October 13, 2019. There is only one Mass at 10AM followed by a celebration. All parishioners and friends are cordially invited to attend. Together we will give praise and thanks to the Lord for all the blessings and pray for the parish to continue to grow according to His will.

Trường CTTĐVN sẽ tổ chức lớp Bảo Vệ Trẻ Em vào thứ 7 ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại nhà thờ, từ 8 đến 10 giờ tối trong hội trường. Các anh chị em nào đang sinh hoạt với các em, tham gia những chương trình của trường, các anh chị ghi danh làm từ thiện, hoặc những ai trên 18 tuổi mà có tiếp xúc với các em trong trường hay giáo xứ cần phải lấy lớp này theo yêu cầu của Địa Phận. Lớp học miễn phí và không cần ghi danh trước.

Safe Environmental Training Class is scheduled for Saturday September 21, 2019 from 8-10pm in the Fellowship Hall at Our Lady of La Vang Church. This class is required for all who are over 18 years old and work with youth in any capacity in Vietnamese Martyrs School and parish. The class is free. No registration is required.
... See MoreSee Less

09/21/2019

Trường CTTĐVN sẽ tổ chức lớp Bảo Vệ Trẻ Em vào thứ 7 ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại nhà thờ, từ 8 đến 10 giờ tối trong hội trường. Các anh chị em nào đang sinh hoạt với các em, tham gia những chương trình của trường, các anh chị ghi danh làm từ thiện, hoặc những ai trên 18 tuổi mà có tiếp xúc với các em trong trường hay giáo xứ cần phải lấy lớp này theo yêu cầu của Địa Phận. Lớp học miễn phí và không cần ghi danh trước. 

Safe Environmental Training Class is scheduled for Saturday September 21, 2019 from 8-10pm in the Fellowship Hall at Our Lady of La Vang Church. This class is required for all who are over 18 years old and work with youth in any capacity in Vietnamese Martyrs School and parish. The class is free. No registration is required.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trởi: Lễ vọng vào thứ 4 ngày 14 tháng 8 lúc 8 giờ tối. Lễ mừng kính vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 lúc 8 giờ tối.

Feast of the Assuption of Mary: Vigil Mass on Wednesday August 14 at 8pm, Mass on Thursday August 15 at 8pm.
... See MoreSee Less

08/13/2019

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trởi: Lễ vọng vào thứ 4 ngày 14 tháng 8 lúc 8 giờ tối. Lễ mừng kính vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 lúc 8 giờ tối. 

Feast of the Assuption of Mary: Vigil Mass on Wednesday August 14 at 8pm, Mass on Thursday August 15 at 8pm.
Load more