Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Thánh Lễ trực tiếp trên mạng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Live-streamed Mass on Fifth Sunday of Lent March 29, 2020 at 10am

www.youtube.com/channel/UC71imjhywHnXU6UTjpC8fjA/live
... See MoreSee Less

03/28/2020

Thánh Lễ trực tiếp trên mạng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Live-streamed Mass on Fifth Sunday of Lent March 29, 2020 at 10am

https://www.youtube.com/channel/UC71imjhywHnXU6UTjpC8fjA/live

LỄ TRUYỀN TIN TRỰC TIẾP TRÊN MẠNG VÀO THỨ 4 NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 10 GIỜ SÁNG - THE SOLEMNITY OF THE ANNUNCIATION OF THE LORD ON WEDNESDAY MARCH 25, 2020 AT 10AM LIVESTREAM HERE www.youtube.com/channel/UC71imjhywHnXU6UTjpC8fjA/live?fbclid=IwAR2MxGRdSVt74gZTX2HTOvMeZJuONR0DcQ... ... See MoreSee Less

03/24/2020

LỄ TRUYỀN TIN TRỰC TIẾP TRÊN MẠNG VÀO THỨ 4 NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 10 GIỜ SÁNG - THE SOLEMNITY OF THE ANNUNCIATION OF THE LORD ON WEDNESDAY MARCH 25, 2020 AT 10AM LIVESTREAM HERE https://www.youtube.com/channel/UC71imjhywHnXU6UTjpC8fjA/live?fbclid=IwAR2MxGRdSVt74gZTX2HTOvMeZJuONR0DcQ9HaZzHNMZJJC5C78gZAyZIQUU

Thư Ngỏ

Kính thăm quý ông bà và anh chị em,

Trong hoàn cảnh khó khăn của cộng đồng nhân loại nói chung và của cộng đồng nơi chúng ta đang ở nói riêng đang gặp phải bệnh dịch Coronavirus (Covid-19) lấy đi bao sinh mạng con người. Trong khi đó nhiều người đang hy sinh thời giờ, sức khỏe, có khi cả mạng sống của mình đang bị đe dọa để giúp và cứu sống cho các bệnh nhân trong các nhà thương.

Mới đây, quý vị đã đọc tin tức trong các nhà thương tại địa phương của chúng ta đang thiếu trầm trọng về khẩu trang và bao tay y tế để các nhân viên nhà thương dùng giúp chữa chạy cho các bệnh nhân.

Vì thế, để chung tay với mọi người đang giúp các bệnh nhân và phòng bệnh cho các nhân viên trong nhà thương trong khi phục vụ người khác. Tôi xin mời gọi, nếu quý vị có những khẩu trang và bao tay chưa dùng đến, xin đóng góp để chúng ta cùng giúp cho cộng đồng nhân loại trong lúc này.
Nếu quý vị đóng góp được khẩu trang và bao tay:
1. Quý vị có thể đưa đến nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi sẽ có người đón nhận từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Địa chỉ 11701 Leesville Road, Raleigh NC 27613.
2. Hoặc quý vị liên lạc với anh Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 919-434-1957 hoặc 919-434-9014 hay anh Vũ Ngọc Thái, số điện thoại 919-757-5194 để sắp xếp người đến lấy. Xin cho biết địa chỉ của quý vị.

Xin cám ơn lòng quảng đại và sự cộng tác của quý vị giúp đỡ trong giai đoạn này.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi sớm để mọi người được sống trong an bình và hạnh phúc.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho thế giới, quê hương, giáo xứ, gia đình và mỗi người chúng ta trong thời gian này.


Martin Trần Văn Bản, CRM
Linh mục chánh xứ
... See MoreSee Less

03/23/2020

Thư Ngỏ

Kính thăm quý ông bà và anh chị em,

Trong hoàn cảnh khó khăn của cộng đồng nhân loại nói chung và của cộng đồng nơi chúng ta đang ở nói riêng đang gặp phải bệnh dịch Coronavirus (Covid-19) lấy đi bao sinh mạng con người. Trong khi đó nhiều người đang hy sinh thời giờ, sức khỏe, có khi cả mạng sống của mình đang bị đe dọa để giúp và cứu sống cho các bệnh nhân trong các nhà thương.

Mới đây, quý vị đã đọc tin tức trong các nhà thương tại địa phương của chúng ta đang thiếu trầm trọng về khẩu trang và bao tay y tế để các nhân viên nhà thương dùng giúp chữa chạy cho các bệnh nhân.

Vì thế, để chung tay với mọi người đang giúp các bệnh nhân và phòng bệnh cho các nhân viên trong nhà thương trong khi phục vụ người khác. Tôi xin mời gọi, nếu quý vị có những khẩu trang và bao tay chưa dùng đến, xin đóng góp để chúng ta cùng giúp cho cộng đồng nhân loại trong lúc này.
 Nếu quý vị đóng góp được khẩu trang và bao tay:
1. Quý vị có thể đưa đến nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi sẽ có người đón nhận từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.  
Địa chỉ 11701 Leesville Road,  Raleigh NC 27613.
2. Hoặc quý vị liên lạc với anh Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 919-434-1957 hoặc 919-434-9014 hay anh Vũ Ngọc Thái, số điện thoại 919-757-5194 để sắp xếp người đến lấy.  Xin cho biết địa chỉ của quý vị.

Xin cám ơn lòng quảng đại và sự cộng tác của quý vị giúp đỡ trong giai đoạn này.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi sớm để mọi người được sống trong an bình và hạnh phúc.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc lành cho thế giới, quê hương, giáo xứ, gia đình và mỗi người chúng ta trong thời gian này.

 
Martin Trần Văn Bản, CRM
Linh mục chánh xứ

THÁNH LỄ THỨ 4 MÙA CHAY - FOURTH SUNDAY OF LENT March 22, 2020

Kính thưa quý giáo dân trong Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thân yêu. Như chúng ta đã biết, để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh Corona, Đức cha của giáo phận đã phải ra một quyết định rất khó khăn và đau buồn là tạm ngừng tất cả các Thánh Lễ. Tuy vậy để hiệp thông với tất cả những người đang đau khổ, những linh hồn, những người đang hy sinh để chiến đấu, các nhà lãnh đạo và toàn giáo hội, toàn thế giới hiện nay, Giáo xứ chúng ta sẽ cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ *online* vào mỗi 10 giờ sáng Chúa Nhật do Cha xứ chúng ta dâng Lễ. Chúng ta cũng có thể xem lại Thánh Lễ nhiều lần vào các giờ khác và rước Lễ thiêng liêng, xin Chúa Giêsu Thánh Thể nâng đỡ chúng ta và gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse luôn thương yêu, bảo vệ và nâng đỡ tinh thần chúng ta luôn bình an, yêu thương, giúp đỡ nhau, tín thác nơi Lòng Chúa thương xót.

www.youtube.com/watch?v=SiQf4YwTTWs&feature=youtu.be

Dear parishioners of Our Lady of La Vang Parish. In an effort to minimize the spread of Covid-19, all Masses and actitivies are temporarily suspended. Our pastor Fr. Martin (Bản) will start to celebrate Sunday Mass that will be recorded and published online. All parishioners are invited to celebrate the Mass *online* together at exactly 10AM each Sunday. May God through the intercession of Our Lady of La Vang, St Joseph, and Vietnamese Martyrs watch over and protect us during this difficult time.

www.youtube.com/watch?v=SiQf4YwTTWs&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

03/21/2020

THÁNH LỄ THỨ 4 MÙA CHAY - FOURTH SUNDAY OF LENT March 22, 2020

Kính thưa quý giáo dân trong Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thân yêu. Như chúng ta đã biết, để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh Corona, Đức cha của giáo phận đã phải ra một quyết định rất khó khăn và đau buồn là tạm ngừng tất cả các Thánh Lễ. Tuy vậy để hiệp thông với tất cả những người đang đau khổ, những linh hồn, những người đang hy sinh để chiến đấu, các nhà lãnh đạo và toàn giáo hội, toàn thế giới hiện nay, Giáo xứ chúng ta sẽ cùng nhau hiệp dâng Thánh Lễ *online* vào mỗi 10 giờ  sáng Chúa Nhật do Cha xứ chúng ta  dâng Lễ. Chúng ta cũng có thể xem lại Thánh Lễ nhiều lần vào các giờ khác và rước Lễ thiêng liêng, xin Chúa Giêsu Thánh Thể nâng đỡ chúng ta và gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse luôn thương yêu, bảo vệ và nâng đỡ tinh thần chúng ta luôn bình an, yêu thương, giúp đỡ nhau, tín thác nơi Lòng Chúa thương xót.

https://www.youtube.com/watch?v=SiQf4YwTTWs&feature=youtu.be

Dear parishioners of Our Lady of La Vang Parish. In an effort to minimize the spread of Covid-19, all Masses and actitivies are temporarily suspended. Our pastor Fr. Martin (Bản) will start to celebrate Sunday Mass that will be recorded and published online. All parishioners are invited to celebrate the Mass *online* together at exactly 10AM each Sunday. May God through the intercession of Our Lady of La Vang, St Joseph, and Vietnamese Martyrs watch over and protect us during this difficult time. 

https://www.youtube.com/watch?v=SiQf4YwTTWs&feature=youtu.be

Tuân theo sự hướng dẫn của Giáo phận và Chính quyền, Giáo xứ chúng ta sẽ bắt đầu không có Thánh Lễ ngày thường và cuối tuần. Thay vào đó xin mọi người hãy siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ online, làm việc bác ái theo tinh thần mùa Chay thánh và tín thác vào Lòng Chúa thương xót. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang hướng dẫn từng cá nhân và gia đình chúng ta luôn bình an, thương yêu, và giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn, thử thách.

Thánh Lễ tiếng Việt trên mạng - Mass online in Vietnamese:
tgpsaigon.net/media
vietcatholic.net

Thánh Lễ tiếng Anh trên mạng - Mass online in English:
www.watchthemass.com
www.catholictv.org
... See MoreSee Less

03/14/2020

Tuân theo sự hướng dẫn của Giáo phận và Chính quyền, Giáo xứ chúng ta sẽ bắt đầu không có Thánh Lễ ngày thường và cuối tuần. Thay vào đó xin mọi người hãy siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ online, làm việc bác ái theo tinh thần mùa Chay thánh và tín thác vào Lòng Chúa thương xót. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang hướng dẫn từng cá nhân và gia đình chúng ta luôn bình an, thương yêu, và giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn, thử thách.

Thánh Lễ tiếng Việt trên mạng - Mass online in Vietnamese: 
tgpsaigon.net/media
vietcatholic.net

Thánh Lễ tiếng Anh trên mạng - Mass online in English:
www.watchthemass.com
www.catholictv.org
Load more