Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên ngày 27 tháng 9 năm 2020 lúc 10:45 giờ sáng. Thánh Lễ cũng sẽ được live trên Facebook - Livestream Mass 26th Sunday in Ordinary Time September 27, 2020 at 10:45AM. Mass will also be live on Facebook.

www.youtube.com/watch?v=eyPg4TObZLo&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

09/27/2020

Video image

Thánh Lễ trực tuyến Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên ngày 20 tháng 9 năm 2020 lúc 10:45 giờ sáng. Thánh Lễ cũng sẽ được live trên Facebook - Livestream Mass 25th Sunday in Ordinary Time September 20, 2020 at 10:45AM. Mass will also be live on Facebook.

www.youtube.com/watch?v=gVK8VTqlq6k&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

09/20/2020

Video image

Xin lưu ý, bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020, giáo xứ Đức Mẹ La Vang sẽ có 2 thánh lễ: thánh lễ 1 ngoài trời lúc 8:30 sáng, thánh lễ 2 trực tuyến lúc 10:45 sáng. Đây là link cho thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên lúc 10:45 sáng. Thánh Lễ cũng sẽ được live trên Facebook

Starting from Sunday September 13, 2020, Our Lady of La Vang Parish will have two masses: first outdoor at 8:30AM and second livestream at 10:45AM. This is the link for the livestream mass for the 24th Sunday in Ordinary Time. Mass will also be live on Facebook.

www.youtube.com/watch?v=uPxkxnUMeCE&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

09/12/2020

Video image

Raleigh, ngày 5 tháng 9 năm 2020

Thông Báo Của Giáo Xứ Về Thánh Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần Trong Thời Gian Đại Dịch

Kính chào quý vị,

Cùng với cha Chánh Xứ, thầy Phó Tế, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, và Ban Đặc Nhiệm Covid 19, chúng tôi xin gởi lời chào thăm sức khỏe và cầu chúc bình an đến quý vị và gia đình.

Thưa quý vị,

Dịch cúm Covid 19 hoành hành hơn 6 tháng qua đã gây ra biết bao thương vong và thiệt hại về kinh tế cũng như làm thay đổi mọi sinh hoạt trong xã hội; ngay đến việc quan trọng nhất trong đời sống người Công Giáo đó là họp nhau cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ cũng bị ngăn trở! Như chúng ta biết, mặc dù đã có bao nhiêu thông tư từ chính quyền, giáo quyền cùng các biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn từ những nhà chuyên môn về Y Tế Cộng Đồng được áp dụng…nhưng hình như nguy cơ lây lan vẫn âm thầm tiếp diễn; nhiều nơi hiện nay, các báo cáo cho rằng tác hại của vi khuẩn còn nhiều hơn lúc chúng mới xuất hiện và điều này đang làm bận tâm cha Chánh Xứ, thầy Phó Tế, và hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo sâu rộng trong các hội đoàn, ban đặc nhiệm Covid 19, và nhiều thành viên…đồng thời để đáp ứng nhu cầu quan trọng trong đời sống người tín hữu - nhu cầu tâm linh. Giáo Xứ xin thông báo, bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, Thánh Lễ trực tuyến mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần sẽ được dâng lúc 10:45 và Thánh Lễ ngoài trời lúc 8:30. Xin quý vị xem họa đồ đính kèm để biết thêm chi tiết nơi cử hành Thánh Lễ. Và vì lễ dâng ngoài trời nên thời tiết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức; trường hợp dự báo thời tiết tiên đoán sáng Chúa Nhật sẽ mưa hay bão…chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên trang mạng của Giáo Xứ xin quý vị để ý theo dõi. Ngoài ra, khi đến tham dự Thánh Lễ xin quý vị vui lòng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và mang theo ghế ngồi cá nhân; nhất là cố gắng tuân theo sự hướng dẫn của anh chị em trách nhiệm. Cũng xin thưa thêm, khi tuân thủ những quy định chung do những người trách nhiệm đưa ra, chúng ta không chỉ vì an toàn cho mình nhưng còn cho sự an toàn của gia đình mình cũng như những người thân yêu trong Giáo Xứ.

Kính mong được sự hợp tác của quý ông bà và anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau và xin Chúa cho bệnh dịch chóng qua để mọi người lại được sống trong bình an.

Trân trọng,
T/M Ban Đặc Nhiệm Cha Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Đa Minh Nguyễn Văn Hiển Martin Trần Văn Bản, CRM

Lưu ý: Lễ nhất ngoài trời 8:30 và lễ nhì 10:45 trực tuyến trong nhà thờ và giới hạn số người tham dự là 60 người. Nếu việc thay đổi giờ lễ và địa điểm dâng lễ có làm phiền lòng qúy vị xin quý vị thông cảm. Xin nhớ 8:30 và 10:45. Xin cáo lỗi với quý vị về sự nhầm lẫn đã đăng trong tờ thông tin.
... See MoreSee Less

09/11/2020

Raleigh, ngày 5 tháng 9 năm 2020

Thông Báo Của Giáo Xứ Về Thánh Lễ Chúa Nhật Hàng Tuần Trong Thời Gian Đại Dịch 

Kính chào quý vị,

Cùng với cha Chánh Xứ, thầy Phó Tế, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, và Ban Đặc Nhiệm Covid 19, chúng tôi xin gởi lời chào thăm sức khỏe và cầu chúc bình an đến quý vị và gia đình.

Thưa quý vị,

Dịch cúm Covid 19 hoành hành hơn 6 tháng qua đã gây ra biết bao thương vong và thiệt hại về kinh tế cũng như làm thay đổi mọi sinh hoạt trong xã hội; ngay đến việc quan trọng nhất trong đời sống người Công Giáo đó là họp nhau cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ cũng bị ngăn trở! Như chúng ta biết, mặc dù đã có bao nhiêu thông tư từ chính quyền, giáo quyền cùng các biện pháp phòng ngừa và hướng dẫn từ những nhà chuyên môn về Y Tế Cộng Đồng được áp dụng…nhưng hình như nguy cơ lây lan vẫn âm thầm tiếp diễn; nhiều nơi hiện nay, các báo cáo cho rằng tác hại của vi khuẩn còn nhiều hơn lúc chúng mới xuất hiện và điều này đang làm bận tâm cha Chánh Xứ, thầy Phó Tế, và hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo sâu rộng trong các hội đoàn, ban đặc nhiệm Covid 19, và nhiều thành viên…đồng thời để đáp ứng nhu cầu quan trọng trong đời sống người tín hữu - nhu cầu tâm linh. Giáo Xứ xin thông báo, bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, Thánh Lễ trực tuyến mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần sẽ được dâng lúc 10:45 và Thánh Lễ ngoài trời lúc 8:30. Xin quý vị xem họa đồ đính kèm để biết thêm chi tiết nơi cử hành Thánh Lễ. Và vì lễ dâng ngoài trời nên thời tiết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức; trường hợp dự báo thời tiết tiên đoán sáng Chúa Nhật sẽ mưa hay bão…chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên trang mạng của Giáo Xứ xin quý vị để ý theo dõi. Ngoài ra, khi đến tham dự Thánh Lễ xin quý vị vui lòng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, và mang theo ghế ngồi cá nhân; nhất là cố gắng tuân theo sự hướng dẫn của anh chị em trách nhiệm. Cũng xin thưa thêm, khi tuân thủ những quy định chung do những người trách nhiệm đưa ra, chúng ta không chỉ vì an toàn cho mình nhưng còn cho sự an toàn của gia đình mình cũng như những người thân yêu trong Giáo Xứ. 

Kính mong được sự hợp tác của quý ông bà và anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện cho nhau và xin Chúa cho bệnh dịch chóng qua để mọi người lại được sống trong bình an.

Trân trọng,
T/M Ban Đặc Nhiệm                          Cha Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
  
Đa Minh Nguyễn Văn Hiển   Martin Trần Văn Bản, CRM         
                       
Lưu ý: Lễ nhất ngoài trời 8:30 và lễ nhì 10:45 trực tuyến trong nhà thờ và giới hạn số người tham dự là 60 người. Nếu việc thay đổi giờ lễ và địa điểm dâng lễ có làm phiền lòng qúy vị xin quý vị thông cảm. Xin nhớ 8:30 và 10:45. Xin cáo lỗi với quý vị về sự nhầm lẫn đã đăng trong tờ thông tin.Image attachment
Load more