Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trởi: Lễ vọng vào thứ 4 ngày 14 tháng 8 lúc 8 giờ tối. Lễ mừng kính vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 lúc 8 giờ tối.

Feast of the Assuption of Mary: Vigil Mass on Wednesday August 14 at 8pm, Mass on Thursday August 15 at 8pm.
... See MoreSee Less

08/13/2019

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trởi: Lễ vọng vào thứ 4 ngày 14 tháng 8 lúc 8 giờ tối. Lễ mừng kính vào thứ 5 ngày 15 tháng 8 lúc 8 giờ tối. 

Feast of the Assuption of Mary: Vigil Mass on Wednesday August 14 at 8pm, Mass on Thursday August 15 at 8pm.

Thông báo: Chúa Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng.

There is only one Mass on Sunday August 4, 2019 at 10AM.
... See MoreSee Less

08/03/2019

Thông báo: Chúa Nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019, Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng. 

There is only one Mass on Sunday August 4, 2019 at 10AM.
Load more