Thông Tin Mới

Trường CTTĐVN sẽ đóng cửa vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018, để mừng lễ Tạ Ơn.

Vietnamese Martyrs School will be closed on Sunday November 25, 2018 for Thanksgiving break.
... See MoreSee Less

11/20/2018

Trường CTTĐVN sẽ đóng cửa vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018, để mừng lễ Tạ Ơn. 

Vietnamese Martyrs School will be closed on Sunday November 25, 2018 for Thanksgiving break.

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ 5 ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 10 giờ sáng.

Mass for Thanksgiving and feast of Vietnamese Martyrs will be celebrated on Thursday November 22, 2018 at 10AM.
... See MoreSee Less

11/20/2018

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ 5 ngày 22 tháng 11 năm 2018 lúc 10 giờ sáng. 

Mass for Thanksgiving and feast of Vietnamese Martyrs will be celebrated on Thursday November 22, 2018 at 10AM.

Daytime Saving:

Xin nhớ vặn đồng hồ xuống một giờ trước khi đi ngủ tối nay thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Remember to set the clock back one hour before going to bed tonight Saturday November 3, 2018.
... See MoreSee Less

11/03/2018

Daytime Saving: 

Xin nhớ vặn đồng hồ xuống một giờ trước khi đi ngủ tối nay thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018. 

Remember to set the clock back one hour before going to bed tonight Saturday November 3, 2018.

- Thứ 4, ngày 31 tháng 10 năm 2018, Lễ Vọng lúc 8 giờ tối
- Thứ 5, ngày 1 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Thánh lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Lễ cầu nguyện cho các Đẳng lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018, Lễ 8 giờ sáng. Sau Lễ đi viếng nghĩa trang.
... See MoreSee Less

10/29/2018

- Thứ 4, ngày 31 tháng 10 năm 2018, Lễ Vọng lúc 8 giờ tối
- Thứ 5, ngày 1 tháng 11 năm 2018, Lễ Các Thánh lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2018, Lễ cầu nguyện cho các Đẳng lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối
- Thứ 7 ngày 3 tháng 11 năm 2018, Lễ 8 giờ sáng. Sau Lễ đi viếng nghĩa trang.
Load more