Thông Tin Mới

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Thứ 6 ngày 6 tháng 12 năm 2019 lúc 7 giờ tối, cha Xứ, cha Mạnh Thư, và quý cha người nước ngoài sẽ đến giúp Gíao Xứ với chương trình hoà giải. Cha xứ và cha Mạnh Thư sẽ giúp ban phép bí tích hoà giải bằng tiếng Việt. Quý vị nào có thể nghe và nói tiếng Anh rành, xin lãnh nhận bí tích với quý cha nước ngoài, để chương trình được diễn tiến nhanh chóng.

Penance service is scheduled for Friday December 6, 2019 at 7PM. The pastor Fr. Martin and a guest priest Fr. Mạnh Thư will celebrate the sacrament in Vietnamese. All, who can communicate well in English, are encouraged to see other English speaking priests. Thank you.
... See MoreSee Less

12/04/2019

Thứ 6 ngày 6 tháng 12 năm 2019 lúc 7 giờ tối, cha Xứ, cha Mạnh Thư, và quý cha người nước ngoài sẽ đến giúp Gíao Xứ với chương trình hoà giải. Cha xứ và cha Mạnh Thư sẽ giúp ban phép bí tích hoà giải bằng tiếng Việt. Quý vị nào có thể nghe và nói tiếng Anh rành, xin lãnh nhận bí tích với quý cha nước ngoài, để chương trình được diễn tiến nhanh chóng. 

Penance service is scheduled for Friday December 6, 2019 at 7PM. The pastor Fr. Martin and a guest priest Fr. Mạnh Thư will celebrate the sacrament in Vietnamese. All, who can communicate well in English, are encouraged to see other English speaking priests. Thank you.

Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019, lễ Thánh Martino de Porres và cũng là ngày lễ bổn mạng của Cha xứ kính yêu của chúng con. Chúng con xin kính chúc Cha thật nhiều niềm vui và sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên chúng con, mỗi ngày một yêu thương gắn bó, cùng nhau xây dựng nhà Chúa. Qua lời chuyển cầu của Thánh nhân xin ban cho Cha luôn vững vàng trong đức tin đức mến, là trụ cột và điểm tựa của giáo xứ chúng con!

On Sunday November 3, 2019 Our Lady of La Vang celebrated the Feast of Saint Martin de Porres, patron of our pastor Fr. Martin Bản. May God bless Fr. Martin Bản the life of a priest! May the depth of spiritual and humble service, healing power, and a deep love for all God’s creatures from St. Martin de Porres be glorified on Fr. Martin Bản. And may his imitation of the life of Jesus be a wonderful witness and example for all parishioers to follow. Happy Feast Day To You Fr. Martin Bản.
... See MoreSee Less

11/04/2019

Chương trình Lễ Các Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn: Lễ Vọng thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2019 lúc 8 giờ tối - Lễ Các Thánh thứ 6, lúc 8 giờ sáng và lúc 8 giờ tối - Lễ cầu cho các linh hồn thứ 7, lúc 8 giờ sáng.

Mass time for Feasts of All Saints and All Souls: Vigil Mass on Thursday October 31 at 8PM - Mass on Friday at 8AM and 8PM - Mass on Saturday at 8AM
... See MoreSee Less

10/31/2019

Chương trình Lễ Các Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn: Lễ Vọng thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2019 lúc 8 giờ tối - Lễ Các Thánh thứ 6, lúc 8 giờ sáng và lúc 8 giờ tối - Lễ cầu cho các linh hồn thứ 7, lúc 8 giờ sáng. 

Mass time for Feasts of All Saints and All Souls: Vigil Mass on Thursday October 31 at 8PM - Mass on Friday at 8AM and 8PM - Mass on Saturday at 8AM
Load more